Нарасналото търсене на помощници за възрастни хора в Австрия и Германия се покрива все по-често от така наречените лични асистенти. Това са домашни помощници на 24-часово разположение, които са предимно от Източна и Централна Европа – България, Румъния, Полша, Словакия, Чехия и Унгария. Повечето лични асистенти, които вече работят в Германия или Австрия, имат основни познания по немски език, но не и достатъчно езикови познания за тази професия и нейната терминология, както и в сферата на междукултурната комуникация с възрастния човек и с неговото семейство.

Целта на проекта „БИД - Квалифициране на лични асистенти на възрастни хора на немски език” беше да създаде полезни материали за самообучение по немски език, както и да предостави подробна и изчерпателна информация, свързана с работата и живота в Австрия и Германия. Самоучителите по немски език ще предоставят на личните асистенти възможността да усъвършенстват своите познания по езика, а информационните материали ще съдържат правна и административна информация, необходима за упражняването на тази професия в Австрия или Германия. Образователните материали няма да съдържат стандартни граматически и езикови упражнения, а ще наблегнат на ситуации от ежедневието. Към това спадат например разговори и диалози за обичайно извършвани дейности – хигиена, готвене, административни задължения и т.н.

Всички продукти, създадени в рамките на проекта – тест за определяне на нивото на владеене на немски език, образователни модули, информационни досиета – са публикувани в "БИД Продукти" и в IDIAL4P-Online-Center, от където всеки може да си ги свали.

В проекта участваха десет партниращи институции от осем държави: Австрия, Германия, България, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария.

Времетраене на проекта: 1.11.2012 – 31.10.2014

Този проект беше финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.